Geboden van De Tijgers

1. Beleefdheid - Ye Ui

2. Integriteit - Yom Chi

3. Volhoudendheid - In Nae

4. Zelfbeheersing - Guk Gi

5. Onoverwinnelijke geest - Baekjul Boogool1. BELEEFDHEID


De tijgers dienen hun best te doen om de volgende elementen van  beleefdheid uit te oefenen. Zodoende zal men zijn/haar nobele karakter kunnen opbouwen en tegelijkertijd de training te volgen op een ordentelijke wijze.


* aanmoedigen van de gedachte van wederzijdse concessies

* schaamte voor de eigen zonden, verachting voor die van anderen

* beleefdheid jegens anderen

* toejuigen van het gevoel voor recht en humaniteit

* onderscheid makend tussen instructeur en student, oudere en jongere

* gedrag volgens etiquette

* respecteer andermans bezit

* handel zaken af met gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid

* weerhoudendheid ten opzichte van geven en nemen in geval van twijfel2. INTEGRITEIT


In de do bedoelt men met integriteit het beoordelingsvermogen van goed en slecht, het geweten, en het schuldgevoel in het geval van foutieve handelingen. Voorbeelden van het gebrek aan integriteit zijn:


* Een instructeur die zichzelf en zijn kunst verkeerd presenteert door een  gebrek aan kennis of apathie.

* De leerling die zichzelf te kijk zet door het "maken" van gebroken materiaal voor demonstraties.

* Een instructeur die zijn beperkte techniek camoufleert met luxe trainingsgelegenheden en valse vleierij richting zijn studenten.

* Het vragen om graduatie aan een instructeur, of het trachten het te kopen.

* Het behalen van graduatie voor ego-strelende doeleinden of het gevoel van macht.

* Een instructeur die zijn kunst onderwijst en toejuicht voor materialistische doeleinden.

* Niet kunnen voldoen aan de daden die de woorden voorspiegelen.

* Schaamte voor het vragen van advies aan ondergeschikten, jongeren of lager gegradueerden.3. VOLHARDENHEID


Een oud oosters gezegde stelt: "Geduld leid tot deugd en verdienste". Men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn."

Zeer zeker zijn geluk en voortvarendheid de verdiensten van een geduldig persoon.

Om iets te bereiken, zij het een hogere graad of de perfectionering van een techniek, zal men doelen moeten stellen, die continue worden nagestreefd.

Eén van de belangrijkste geheimen in het worden van een groot en gerespecteerd Tijger is het overkomen van elke moeilijkheid door volhoudendheid. "Iemand die ongeduldig is in triviale zaken, zal zelden succesvol zijn in zaken van groot belang."4. ZELFBEHEERSING


Zelfbeheersing is van uiterste belang, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in het vrije sparring als in persoonlijke affaires.

Een verlies van controle in het vrije sparring kan resulteren in nare gevallen, voor beide leerlingen. Een onvermogen om te leven en werken binnen zijn capaciteiten of omgeving is ook toe te schrijven aan een gebrek van zelfbeheersing.


"Sterker is diegene die wint van zichzelf, dan die van een ander."5. ONOVERWINNELIJKE GEEST


Een serieuze tijger zal te allen tijde eerlijk en bescheiden zijn. Wanneer hij geconfronteerd wordt met onrecht, zal hij aktie ondernemen zonder angst of twijfel, met onoverwinnelijke ziel, ongeacht wie en met hoeveel zijn tegenstanders zijn.

"Het is een daad van lafheid wanneer men faalt om op te staan tegen onrecht." De geschiedenis heeft ons geleerd dat diegenen die hun doelen eerlijk en vastberaden nastreefden met het gevoel van onoverwinnelijkheid, nooit hebben gefaald in het bereiken van hun doelen.