Gedrag in de dojang

Iedere Taekwon-do leerling dient zich aan de volgende gedragsregels te houden, om respect, orde en effectiviteit te bewaren* Bij het binnentreden van de dojang, dient men te buigen

* Buig naar de instructeur op gepaste afstand

* Begroeten van de leerlingen onderling

* Buig naar de instructeur voor het opstellen in het begin en einde van de training

* Bij het verlaten van de dojang, dient men te buigen
Naast deze etiquette gelden nog de volgende gangbare normen in de dojang of trainingszaal:


* Roken is niet toegestaan

* Ongepast kletsen is niet toegestaan

* Lesgeven zonder toestemming van de leraar is niet toegestaan

* Het verlaten van de dojang zonder toestemming van de leraar is niet toegestaan

* Tijdens de training is het dragen van een dobok (club-shirt) verplicht