Poomsae

POOMSAE


Wat zijn stijlfiguren?


In de meeste vechtsporten kent men stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden gelopen. Ook in het Taekwondo kent men deze stijlfiguren waartoe ondermeer de Taegeuks behoren.


De Taegeuks, die momenteel de standaard stijlvormen zijn in het WTF voor de 10e t/m 1e Geup, zijn stijlfiguren die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het Taekwondo.

Ze kunnen worden beschouwd als een gevecht tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders.


Hoe zien ze eruit?


De meeste zijn gebaseerd op de aanvals- en/of verdedigingstechnieken, welke zijn geplaatst in een vaste en logische volgorde.


De stijlfiguren geven de Taekwondo-beoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Tevens kan men door stijlfiguren de handelbaarheid van de verschillende technieken in de praktijk bewijzen.


Enkele aandachtspunten


  • Eindig op dezelfde plaats als werd begonnen.
  • Toon de juiste houding en vooral een beeldend karakter van de diverse technieken.     
  • Regelmatig blijkt dat vooral de beginnende sporters geen enkele weet hebben wat   de achtergrond is van een bepaalde techniek of wat het doel van de kihap is.
  • Veel technieken worden uitgevoerd zonder enige richting, kracht of gerichte spierspanning.
  • Men dient de spieren op het juiste moment aan te spannen of te ontspannen.
  • Iedere techniek van een slag, stoot of trap dient te worden uitgevoerd tijdens een kort krachtsexplosie

Taegeuk 1

Taegeuk 2

Taegeuk 3

Taegeuk 4